"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Nieuws

RST Zorgverleners publiceert jaarrekening en jaarbericht

Na de publicatie van de jaarrekening blikken we terug op 2016 door middel van bijgevoegd jaarbericht. Tegelijkertijd zijn onze jaarcijfers gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Hier vindt u ook een weergave van de uitgeoefende activiteiten in het betreffende verslagjaar en een financiële verantwoording.

Nieuwe folder "Voeden in geborgenheid'
17 May 2017

 Met gepaste trots presenteert RST Zorgverleners haar nieuwe folder ‘Voeden in geborgenheid’.

lees verder »
Overeenkomst integraal tarief
10 Apr 2017

 Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee en CZ komen tot overeenkomst over integraal tarief

lees verder »
Persverklaring
31 Mar 2017

Peter Boudewijn nieuwe bestuurder van RST Zorgverleners

De Raad van Toezicht van RST Zorgverleners heeft de heer Peter Boudewijn benoemd als bestuurder. Boudewijn zal per 1 mei de eenhoofdige Raad van Bestuur vormen van de organisatie die kraamzorg, verpleging en verzorging, huishoudelijke hulp en dagbesteding aanbiedt.

lees verder »
Persverklaring
22 Dec 2016

RST Zorgverleners verkleint Raad van Bestuur

Zorgaanbieder RST Zorgverleners kiest voor een andere aansturing van haar organisatie en vervangt de twee leden van de Raad van Bestuur, die mede om gezondheidsredenen hun mandaat niet verlengen, door één bestuurder. De organisatie verwacht met een verandering van het besturingsconcept beter te kunnen inspelen op de veranderingen in het zorglandschap.

lees verder »

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl