"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

ANBI

RST Zorgverleners is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van RST Zorgverleners voor 90% of meer een algemeen belang dienen. 

Onze bestuurssamenstelling en beloningsbeleid zijn op opgenomen in ons jaarverslag. Dit jaarverslag is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Hier vindt u ook een weergave van de uitgeoefende activiteiten in het betreffende verslagjaar en een financiƫle verantwoording.

Klik hier voor ons beleidsplan.