"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Over kwaliteit en cliëntgerichtheid

Een vertrouwd idee. Zo vatten we bij RST Zorgverleners samen wat we voor u willen zijn. Het is een vertrouwd idee voor u als u een professionele zorgverlener ontmoet. Een zorgverlener met achter zich een organisatie waarin u als cliënt centraal staat en kwaliteit veel aandacht krijgt. Niet voor niets zijn we in het bezit van diverse kwaliteitscertificaten, zoals het HKZ-certificaat, het WHO/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding,  het certificaat als erkend leerbedrijf (Calibris) en het Keurmerk Christelijke Zorg.

Naar ons idee kunnen we kwaliteit alleen goed beoordelen vanuit het perspectief van de cliënt. Daarom houden we regelmatig een enquête onder cliënten. Dat geeft waardevolle informatie waarmee we de zorgverlening verder kunnen verbeteren.

Hoe tevreden zijn onze cliënten in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp? Zijn er nog aspecten voor verbetering vatbaar? Voor RST Zorgverleners  zijn dit belangrijke vragen. Daarom heeft onderzoeksbureau Triqs in de periode september – november 2016 een onafhankelijk onderzoek gedaan onder een representatieve groep cliënten binnen de Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp. Cliënten geven de zorgverlening door medewerkers van RST Zorgverleners een 8,5 (8,3 voor huishoudelijke hulp). Ook het aanbevelen van de organisatie wordt hoog gewaardeerd met een 8,8. Deze uitkomsten laten zien dat de zorg bij medewerkers van RST Zorgverleners in goede handen is. De rapportages voor de Thuiszorg en de Hulp bij het Huishouden zijn via deze links te downloaden.

De suggesties die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn besproken tussen de Cliëntenraad, de RvB en het MT en wij gebruiken die graag om de tevredenheid van cliënten verder te vergroten. RST Zorgverleners wil zich nog meer richten op het verbeteren van mogelijkheden van zelfregie van de cliënten. Kortom, wij blijven werken aan vertrouwde zorg!

 

Belangrijke contactinformatie

 Bevallingslijn:
 0342 405 454
 

 Centraal 
 telefoonnummer:

 0342 422 324
 
 E-mailadres:
 info@rstzorg.nl