"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Aanvraag stageplaats

Stageplaats: *
Kraamzorg
Thuiszorg

Persoonlijke gegevens

 
m/v Man Vrouw
Naam (+evt. meisjesnaam) *
Voornamen *
Roepnaam *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Evt. te bereiken via
E-mailadres *
Burgerlijke staat
Naam + voorl. echtgeno(o)t(e)
Aantal kinderen
Kerkgenootschap *
IBAN *
BSN (sofinummer) *
Vervoersmogelijkheden: *
Fiets
Scooter/brommer
Auto
Brommobiel
Openbaar vervoer
Vervoer door derden

Overige gegevens

 
Stageplaats voor de periode * Van   tot  
Aantal gewenste stage-uren *
Motivatiebrief + CV *

Motivatie

 
Wat motiveert jou om bij RST Zorgverleners
stage te komen lopen? *
Ga je akkoord met het Statuut Identiteit
van RST Zorgverleners?
Ja Nee

Gegevens huidige opleiding

 
School *
Plaats *
Niveau *
Leerjaar *
Contactpersoon school *
Wat zijn je werk- en stage ervaringen? *
Referent: naam en telnr