"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

De vergoeding van de thuiszorg en kraamzorg

Een groot deel van de zorg die RST Zorgverleners aanbiedt, wordt vergoed. Er zijn verschillende regelingen en verzekeringen. Zo worden verpleging, verzorging en dagbesteding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. Huishoudelijke hulp wordt vergoed door de gemeente, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl