"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Als u gemoedsbezwaard bent

Bent u geregistreerd als gemoedsbezwaarde, dan kunt u uiteraard een beroep doen op RST Zorgverleners. Ook als gemoedsbezwaarde kunt u namelijk aanspraak maken op vergoeding vanuit de Zvw, Wlz of WMO. De overige zorg, zoals kraamzorg, brengen wij rechtstreeks bij u in rekening.

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl