"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Zorg inkopen met een pgb

Als u een indicatie hebt – en dus recht op zorg die door de WMO, ZvW of Wlz wordt vergoed – kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

 • Zorg in natura. De zorg die wij aan u leveren, wordt door het zorgkantoor rechtstreeks aan ons uitbetaald.

 

 

 • Persoonsgebonden budget (PGB). Als u voor een PGB kiest, koopt u zelf uw zorg in. U ontvangt de zorgvergoeding en besteedt dit onder bepaalde voorwaarden aan uw thuiszorgorganisatie. U hebt zelf de regie, maar daar staat tegenover dat u ook meer moet regelen. Wij raden u daarom aan eerst contact op te nemen met de gemeente, uw zorgverzekeraar of zorgkantoor. 
  • Belangrijke contactinformatie

   Centraal
   telefoonnummer:

   0342 42 23 24

   Alarmnummer bij
   technische storingen:

   020 51 60 130


    


   E-mailadres:

   info@rstzorg.nl