Financiering huishoudelijke hulp

U kunt op twee manieren onze huishoudelijke hulp inroepen; op basis van indicatie of particuliere basis. Wilt u weten welke manier het best bij uw situatie past? Neem dan contact op met uw eigen gemeente, of vraag het aan een van onze medewerkers.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente.

Wmo aanvragen

U vraagt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie persoonsgegevens. Veel gemeenten hebben een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. De naam van het Wmo-loket kan verschillen; soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket.

Bij het Wmo-loket krijgt u ook informatie over de Wmo en hulp bij het aanvragen van een voorziening. In sommige gemeenten kunt u de aanvraag via internet doen.

Meer weten over de financiering van onze huishoudelijke hulp? Twijfel niet maar neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Indicatiestelling huishoudelijke hulp

Wie betaalt, bepaalt. Die eenvoudige regel geldt ook in de thuiszorg. Dat heeft afzonderlijke consequenties voor de twee thuiszorgdiensten die wij leveren. Omdat de gemeente de huishoudelijke hulp betaalt, bepaalt een indicatieadviseur van het gemeentelijke Wmo-loket op welke vorm van huishoudelijke hulp u recht hebt. Aan de hand van deze indicatie bepalen we samen met u de inhoud van de hulp.

Help mij met de aanvraag
Wilt u graag hulp in de huishouding, maar weet u niet hoe u dit regelen moet? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op.