"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Waardering? Klachten?

Onze zorgverleners zijn professionals die zich graag inzetten voor een uitstekende zorgverlening. Veel cliënten waarderen de manier waarop zij dat doen. Bent u tevreden, dan doet het onze medewerkers goed als zij dat van u horen. We hebben als regel dat zorgverleners geen geld of cadeaus mogen aanvaarden. Uw complimenten zijn meer dan voldoende.

We stellen het op prijs als u uw mening over onze zorgverlening wilt geven. Dit kunt u doen via de website van Zorgkaart Nederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=rst+zorgverleners. U kunt hier uw woonplaats opzoeken en vervolgens een review invullen.

Klachtenprocedure 

Het uiten van een klacht
De medewerkers van RST Zorgverleners proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar eerlijk is eerlijk, daarbij kan best wel eens wat misgaan. Wanneer u vindt dat u onjuist of onzorgvuldig behandeld bent, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Klagen heeft vaak een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als organisatie leren we immers ook van uw klacht en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere cliënten van RST Zorgverleners

Eerst praten
Wanneer u een klacht heeft, praat er dan eerst over met uw eerstverantwoordelijk verzorgende, huishoudelijk medewerker of kraamverzorgende. Hij of zij vindt het belangrijk van u te horen dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden namelijk de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. De kans is groot dat u samen tot een goede oplossing komt. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende om uw onvrede te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

Wanneer het niet mogelijk blijkt om samen tot een oplossing te komen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij het bespreekbaar maken van uw ontevredenheid. Met u probeert zij tot een oplossing te komen. De contactgegevens zijn:

RST Zorgverleners
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 154
3770 AD Barneveld
of per e-mail aan
klachtenfunctionaris@rstzorg.nl

Bent u van mening dat de behandeling van uw uiting van onvrede nog niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris zal u hierbij desgewenst begeleiden. De Raad van Bestuur laat uw klacht onderzoeken, waarbij een hoorzitting onderdeel van het onderzoek uit zou kunnen maken. Vervolgens neemt De Raad van Bestuur een beslissing op grond van de bevindingen en aanbevelingen die uit het onderzoek komen. Deze beslissing wordt schriftelijk aan u meegedeeld. U kunt uw klacht richten aan:

RST Zorgverleners
T.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 154
3770 AD Barneveld
of per e-mail aan srvb@rstzorg.nl

 

De Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de Geschillencommissie Zorg. Informatie over deze geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg kunt u hier vinden. Door het invullen van het formulier op de website, meldt u de klacht bij de Geschillencommissie aan.

Belangrijke contactinformatie

Bevallingslijn:
0342 - 40 54 54

24/7 bereikbaar!

 

Alarmnummer bij
technische storingen:
020 - 51 60 130
 

Centraal 
telefoonnummer:

0342 - 42 23 24
 
E-mailadres:
info@rstzorg.nl