Aantal uur kraamzorg

Hoeveel kraamzorg krijg ik in mijn situatie?

Bij de start van de kraamzorg kijkt de kraamverzorgende samen met jou naar een goede verdeling van het aantal uren waar je in jouw situatie recht op hebt. In principe werkt het zo: ieder gezin krijgt als basis 49 uur kraamzorg geïndiceerd bij borstvoeding. Wanneer je kunstvoeding geeft, is dit 45 uur. Sommige cliënten kiezen voor een minimum aantal uren van 24 uur. Gemiddeld is dit drie uur zorg per dag. Hierbij is partusassistentie (aanwezigheid van kraamverzorgende tijdens de ontsluitingsperiode) niet meegerekend.

Uitbreiding aantal uren

Naast het basisaantal uren kraamzorg, kunnen we dit aantal uitbreiden als de situatie daarom vraagt in de ogen van de kraamverzorgende én van de verloskundige. Zo kunnen we altijd meer zorg bieden, als er sprake is van een bijzondere situatie. Tijdens de kraamdagen kan er een herindicatie plaatsvinden als er problemen zijn met voeden, bij borstontsteking, wanneer je veel bloed hebt verloren, of wanneer er sprake is van andere problematiek. Hierdoor komen er meer kraamzorguren bij. Zo bieden we zorg op maat.

Extra uren inkopen

Niet alleen in bijzondere situaties kan een kraamvrouw extra uren kraamzorg krijgen. Misschien wil bijvoorbeeld nog geen afscheid nemen van je kraamverzorgende, of wil je nog heel even lekker genieten van de kraamtijd. Het is dan mogelijk om extra uren in te kopen. Deze extra uren worden niet vergoed, maar moet je zelf betalen. Daarvoor betaal je het uurtarief dat wij met de zorgverzekeraar hebben afgesproken.

Minder uren

In bepaalde situaties wordt minder zorg geleverd dan in het basispakket kraamzorg is opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld doordat jij en je partner zelf minder zorg willen dan in het basispakket is opgenomen. Het kan ook zijn dat er andere hulp ter beschikking staat, je kunstvoeding geeft of dat jij of je kindje opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Ook kan de verdrietige situatie zich voordoen dat jullie kindje is overleden. Ook dan is het aantal uur kraamzorg minder dan normaal.

Kraamzorg tot en met de tiende dag na de bevalling

RST Zorgverleners werkt, net als alle andere kraamzorgorganisaties, volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Op basis van dit protocol wordt bepaald hoeveel kraamzorg je kunt krijgen. Het LIP gaat uit van een kraamzorgindicatie tot maximaal tien dagen na de bevalling. Alleen bij hoge uitzondering kan in overleg met de zorgverzekeraar kraamzorg na de tiende dag worden verleend.

Op dit moment werkt de kraamzorgsector aan een nieuw indicatieprotocol. Daarin worden de kaders vastgesteld in welke situaties het wenselijk is om de maximale periode van tien dagen kraamzorg na de bevalling te verlengen naar zes weken na de bevalling.

Een aantal zorgverzekeraars heeft in de polisvoorwaarden voor 2024 staan dat klanten vanaf 1 januari 2024 recht hebben op kraamzorg tot maximaal zes weken na de bevalling. Zover is het echter nog niet. We begrijpen dat dit voor verwarring kan zorgen.

We indiceren in de kraamzorgsector op dit moment nog steeds volgens het LIP en verlenen kraamzorg tot maximaal de tiende dag na de bevalling.

Meer informatie over de financiering van de kraamzorg vind je hier.