Aantal uur kraamzorg

Hoeveel kraamzorg krijg ik in mijn situatie?

Bij de start van de kraamzorg kijkt de kraamverzorgende samen met jou naar een goede verdeling van het aantal uren waar je in jouw situatie recht op hebt. In principe werkt het zo: Ieder gezin krijgt als basis 49 uur kraamzorg geïndiceerd. Je kunt deze uren zelf verdelen over je 8 dagen kraamtijd.

Sommige cliënten kiezen voor een minimum aantal uren van 24 uur, gerekend vanaf de dag van de geboorte van het kind. Hierbij is partusassistentie (aanwezigheid van kraamverzorgende tijdens de ontsluitingsperiode) niet meegerekend. Gemiddeld genomen wordt hier 3 uur voor gerekend.

Uitbreiding aantal uren

Naast het basisaantal uren kraamzorg, kunnen we dit aantal uur nog uitbreiden als de situatie daarom vraagt in de ogen van de kraamverzorgende én van de verloskundige.

Zo kunnen we altijd meer zorg bieden, als er sprake is van een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld wanneer de kraamvrouw aangeeft psychische problemen te hebben en antidepressiva slikt. Maar ook bijvoorbeeld wanneer er meerdere kleine kinderen in het gezin aanwezig zijn, wanneer de kraamvrouw zeer ernstige bekkenklachten heeft of een meerling verwacht.

Tijdens de kraamdagen kan er een herindicatie plaatsvinden als er problemen zijn met voeden of wanneer mevrouw veel bloed heeft verloren. Hierdoor komen er meer kraamzorguren bij.

Extra uren inkopen

Niet alleen in bijzondere situaties kan een kraamvrouw extra uren kraamzorg krijgen. Misschien wil bijvoorbeeld nog geen afscheid nemen van je kraamverzorgende, of wil je nog heel even lekker genieten van de kraamtijd.

Het is dan mogelijk om extra uren in te kopen. Deze extra uren worden niet vergoed, maar moet je zelf betalen. De kosten van zo’n extra uur kraamzorg is tegen het afgesproken uurtarief van de zorgverzekeraar met ons.

Minder uren

In bepaalde situaties wordt minder zorg geleverd dan in het Basispakket kraamzorg is opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de toekomstige kraamvrouw (en haar partner) zelf minder zorg wil(len) dan in het Basispakket is opgenomen.

Het kan ook zijn dat er andere hulp ter beschikking staat, je kunstvoeding geeft of dat jij of je kindje opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Ook kan de verdrietige situatie zich voordoen dat het baby’tje is overleden. Ook dan is het aantal uur kraamzorg wat minder dan normaal.

Basispakket kraamzorg

Het Basispakket kraamzorg is van toepassing als er geen extra bijzonderheden in het kraamgezin zijn. Dit pakket heeft betrekking op de kraamzorg in het kraambed gedurende de eerste acht dagen, gerekend vanaf de geboortedag van de baby.

Het verloop van het kraambed is normaal, het kind maakt een goede start en er zijn geen factoren in de omgeving die om extra zorg vragen. Het basispakket bestaat uit 49 uur kraamzorg bij borstvoeding en 45 uur bij kunstvoeding.

Minimumpakket kraamzorg

Het Minimumpakket kraamzorg is het pakket dat in ieder geval, in iedere situatie waar sprake is van kraamzorg, geleverd wordt. Het pakket is gebaseerd op het wettelijke minimum van 24 uur.

Wel is het van belang hierbij aan te tekenen dat dit de minimale zorg is voor moeder en kind. Er dient de gehele dag een mantelzorger aanwezig te zijn om overige (huishoudelijke) taken te vervullen. 

Kraamzorg op maat

Dit pakket is in principe het Basispakket kraamzorg alleen zijn er situaties uit dit pakket die een nieuwe afweging vragen. In deze situaties is er iets met moeder en/of kind aan de hand, of zijn er factoren in de omgeving die van invloed zijn op de situatie waarin de kraamzorg wordt geboden. Er zijn dus situaties waarin meer of minder kraamzorg wordt geleverd.

Meer informatie over de financiering van de kraamzorg vindt u hier