Dementiezorg

Mensen met dementie, en in het bijzonder met Alzheimer, hebben veel structuur, toezicht en ondersteuning nodig in de dagelijkse activiteiten. In het begin van de ziekte komen gaat het voornamelijk om geheugenstoornissen.

In een later stadium komen er ook problemen met denken en taal. Ook kan de cliënt te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag.

Wat kunt u van onze dementieverpleegkundigen verwachten?

Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven en ook de dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Ruim 70 procent van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers.

Het is belangrijk dat thuiswonende cliënten, hun familie en hun mantelzorgers een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Iemand die langdurig beschikbaar is en verdiepte kennis heeft van dementie en de mogelijkheden voor behandeling, zorg en begeleiding.

Eén centraal aanspreekpunt

De dementieverpleegkundigen van RST zijn speciaal opgeleid om de cliënt en zijn of haar naaste te ondersteunen tijdens het hele zorgtraject. Daarbij is het doel om de kwaliteit van leven van de cliënt zo hoog mogelijk te houden, en de cliënt zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

De dementieverpleegkundigen van RST zijn speciaal opgeleid om de cliënt en zijn of haar naaste te ondersteunen tijdens het hele zorgtraject.

Ze zorgt voor het contact tussen de diverse zorgverleners, voert regie over het hele zorgtraject en signaleert waar mogelijk vroegtijdig co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen en mogelijke overbelasting van mantelzorgers. Daarnaast werkt ze nauw samen met de professionals die de dagelijkse zorg, de behandeling en welzijnsactiviteiten coördineren.

Financiering dementiezorg

Bron: Alzheimerstichting

Ja, ik wil dementiezorg aanvragen bij RST Zorgverleners
Wilt u dementiezorg aanvragen bij RST Zorgverleners? Maakt u dan gebruik van het online formulier of bel met ons kantoor wanneer u nog vragen hebt.