Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht

Zoals elke zorgorganisatie binnen Nederland, heeft RST Zorgverleners een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid zoals dat binnen de organisatie wordt uitgerold en houdt toezicht op de gang van zaken binnen het bestuur.

Hoe de RvT dat doet is vastgelegd in de toezichtsvisie en het toezichtskader. De exacte bevoegdheden die de Raad van Toezicht heeft, zijn omschreven in de statuten van onze organisatie en het daarop gebaseerde reglement van de RvT.

De RvT legt verantwoordelijkheid af over haar werkzaamheden (uitleg)

Raad van Bestuur

Terwijl de Raad van Toezicht belast is met toezicht houden op het bestuur van de organisatie, is de Raad van Bestuur, ook wel directie genoemd, belast met de dagelijkse leiding binnen de organisatie.

Zo is de directie bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitrollen van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht zijn

  • De heer A. (Arnold) Weggeman (voorzitter) LinkedIn
  • Mevrouw J.M. (Joke) Overeem-Prins (vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid)
  • De heer S.P.P.M. (Servaes) Soons LinkedIn
  • De heer C.J. (Kees) van Rijswijk RC (voorzitter auditcommissie Financiën) LinkedIn
  • De heer M. (Martin) van der Elst LinkedIn

Correspondentieadres: RvT@RSTzorg.nl

De Raad van Bestuur bestaat uit

  • De heer P. (Peter) Boudewijn

Correspondentieadres: bestuurssecretariaat@rstzorg.nl