Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

Onze organisatie wordt geleid door de raad van bestuur in de persoon van Peter Boudewijn (foto). Hij is integraal eindverantwoordelijk voor het beleid, het functioneren van de organisatie en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurder geeft leiding aan de directeuren Zorg en de stafmanagers en wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Correspondentieadres: bestuurssecretariaat@rstzorg.nl 

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid zoals dat binnen de organisatie wordt gehanteerd en houdt toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie.

Hoe de RvT dat doet, is vastgelegd in de toezichtvisie en het toezichtkader. De exacte bevoegdheden die de raad van toezicht heeft, zijn omschreven in de statuten van onze organisatie en het daarop gebaseerde reglement van de RvT.

De RvT legt periodiek verantwoordelijkheid af over haar werkzaamheden (uitleg).

Leden van de raad van toezicht

  • De heer A. (Arnold) Weggeman (voorzitter) | LinkedIn
  • Mevrouw J.M. (Joke) Overeem-Prins (vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid)
  • De heer C.J. (Kees) van Rijswijk RC (voorzitter auditcommissie Financiën) | LinkedIn
  • De heer E. (Evert) Top | LinkedIn
  • De heer J.G. (Arjan) Karens | LinkedIn

Correspondentieadres: rvt@rstzorg.nl