Missie en visie

Missie

Wij zijn er voor iedereen die zorg nodig heeft in de thuissituatie, in alle fasen van het leven. Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van kraamzorg, huishoudelijke ondersteuning en verpleging en verzorging. Wij werken vanuit een christelijke (reformatorische) identiteit.

Visie

De vraag naar zorg neemt in de komende jaren toe en wordt complexer. Mensen worden ouder, wonen langer thuis en zijn vaker eenzaam. Door schaarste aan zorgcapaciteit blijft het zorgaanbod achter bij de toenemende zorgvraag. Zo ontstaat een onaanvaardbare ‘zorgkloof’. Dit vraagt van RST Zorgverleners om met oplossingen te komen.

We geloven dat ieder mens een uniek schepsel van God is en in alle fasen van het leven recht heeft op zorg en ondersteuning die past bij zijn of haar situatie. Zorg die het welzijn verbetert en de zelfredzaamheid stimuleert. Zorg voor alle aspecten van het mens zijn; voor lichaam, geest en ziel.

De zorgverlening is volop in ontwikkeling. Naast hulp aan het begin van het leven, ontstaat een toenemende vraag naar zorg tijdens de laatste fasen van het leven. Vaker is hulp nodig in situaties waar meer dan één probleem speelt. Preventieve zorg krijgt een belangrijke plek. En zorgtechnologie ontwikkelt zich razendsnel.

RST Zorgverleners wil dat iedereen die een beroep op haar doet de zorg krijgt die nodig is. De sleutelwoorden om dat waar te maken zijn: verbeteren, vernieuwen en verbinden. RST Zorgverleners laat het zorgaanbod aansluiten bij de genoemde ontwikkelingen. Met vernieuwende zorgconcepten en de inzet van technologie kunnen we aan meer mensen zorg verlenen. En door samen te werken met andere partijen kunnen we de zorgvraag aan. Daarbij kijken we expliciet naar de inzet van mantelzorg en kerkelijke netwerken.

RST Zorgverleners wil voor de achterban én voor iedereen die een beroep op haar doet de toegang zijn tot passende zorg. Onze professionaliteit en de christelijke naastenliefde maken dat we zorg bieden met échte aandacht voor lichaam, geest en ziel. Iedere cliënt mag dat ervaren.