Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger krijgt u veel op uw bordje. U draait uw eigen gezin, werkt misschien buiten de deur, en draagt de zorg voor een ziek familielid. Al deze dingen bij elkaar kunnen soms onevenredig zwaar worden.

Misschien voelt u zich schuldig daarover. U bent immers degene die verantwoordelijk is voor uw ouder of uw kind? En wie kan hem of haar meer liefde geven dan dat u dat doet?

Bij RST begrijpen wij deze moeilijke situatie. Veel mantelzorgers worstelen namelijk met deze tegenstrijdige gevoelens. Toch kan het op een gegeven moment verstandig zijn om een deel van de zorg uit handen te geven aan professionals. Zij kijken samen met u hoe zij uw geliefde een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunnen geven. Zodat u de ruimte krijgt die u zelf ook nodig heeft om weer op te laden.

Mantelzorger onderdeel zorgproces

De RST heeft als doel om haar cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dat betekent dat wij ons zorgplan altijd in nauwe samenspraak met de cliënt of zijn of haar familieleden opstellen. Daarbij geven wij de mantelzorger zoveel mogelijk ruimte om mee te denken in het zorgproces.

Overbelasting of wegvallen mantelzorger

Soms gebeurt het wel eens dat een mantelzorger overbelast raakt of een tijdje weg wil. Op dat moment kijken wij of er mogelijkheden zijn om respijtzorg in te zetten.

Ook is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ondersteuning voor mantelzorgers? Neem dan contact met ons op.