Klachtenprocedure

Waardering? Klachten?

Onze zorgverleners zijn professionals die zich graag inzetten voor een uitstekende zorgverlening. Veel cliënten waarderen de manier waarop zij dat doen. Bent u tevreden, dan doet het onze medewerkers goed als zij dat van u horen. We hebben als regel dat zorgverleners geen geld of cadeaus mogen aanvaarden. Uw complimenten zijn meer dan voldoende.

We stellen het op prijs als u uw mening over onze zorgverlening wilt geven. Dit kunt u doen via de website van Zorgkaart Nederland. U kunt hier uw woonplaats opzoeken en vervolgens een review invullen.

Klachtenprocedure

Het uiten van een klacht

De medewerkers van RST Zorgverleners proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar eerlijk is eerlijk, daarbij kan best wel eens wat misgaan. Wanneer u vindt dat u onjuist of onzorgvuldig behandeld bent, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Klagen heeft vaak een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als organisatie leren we immers ook van uw klacht en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere cliënten van RST Zorgverleners.

Eerst praten

Wanneer u een klacht heeft, praat er dan eerst over met uw eerstverantwoordelijk verzorgende, huishoudelijk medewerker of kraamverzorgende. Hij of zij vindt het belangrijk van u te horen dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden namelijk de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. De kans is groot dat u samen tot een goede oplossing komt. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende om uw onvrede te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

Iedere zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris, dit is bij de wet geregeld. Bij deze functionaris kunt u als cliënt of als vertegenwoordiger van een bewoner terecht als u een klacht hebt of als u ontevreden bent over de zorg- of dienstverlening. De klachtenfunctionaris luistert naar u en gaat met u na wat uw wensen en behoeften zijn. Zij denkt met u mee over het vinden van een passende oplossing. Wilt u informatie over wat er anders is gegaan, dan u had gedacht? Wilt u herhaling voorkomen of voelt u zich miskend? Dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het aangaan van een gesprek hierover. Zo nodig bemiddelt zij bij een gesprek tussen u en degene tegen wie de klacht zich richt. Daarbij kiest zij géén partij. Het doel is herstel van vertrouwen, zodat u en de medewerker of zorgverlener weer samen verder kunnen.

RST Zorgverleners heeft drie klachtenfunctionarissen:

  • Ger-Janneke Boersma-Freeke
  • Ria Oudijn-van Engelen
  • Andréa van Gurp-Snel

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Wilt u een klacht melden? Dat kan via het digitale klachtenformulier. Deze zal door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen. Uiteraard kunt u ook op een andere wijze contact opnemen met de klachtenfunctionaris

Per post:
RST Zorgverleners
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 154
3770 AD  Barneveld

Per e-mailklachtenfunctionaris@rstzorg.nl

Telefonisch: 0342 – 42 23 24

Oordeel raad van bestuur
Leidt de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur, via de klachtenfunctionaris.

De Geschillencommissie

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de raad van bestuur, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.