Informatie voor verwijzers

Wat is BabythuisZorg?

BabythuisZorg is ondersteuning voor gezinnen met een kindje tot ongeveer 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein, die aanvullend werkt op kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Wij bieden laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Het doel hiervan is om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Waarom BabythuisZorg?

Voor verreweg de meeste ouders bieden kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen een stevig fundament onder startend ouderschap. Soms is het aanbod onvoldoende. Dit heeft vaak te maken met risicofactoren als gezondheidsproblemen van moeder of baby, stress, een licht verstandelijke beperking, een eerdere traumatische ervaring, een beperkt netwerk of jong ouderschap. In deze gevallen biedt BabythuisZorg laagdrempelige en integrale ondersteuning in het gezin. Wij werken hierbij samen met partners uit geboortezorg en het sociaal domein.

Snel inzetbaar en flexibel

De kracht van BabythuisZorg is dat de ondersteuning snel en flexibel inzetbaar is. De zorg wordt op maat ingeregeld en kan zowel aansluitend aan de kraamperiode als los van de kraamperiode worden aangeboden. Het kan een kortdurende ondersteuning zijn, maar ook voor een langere periode kunnen wij zorg bieden. Voor uitzonderlijke situaties is zelfs 24 uurszorg bespreekbaar.

Vanaf de inzet van de BabythuisZorg wordt er gewerkt aan het versterken van de eigen kracht van ouder(s) en de inzet van het eigen netwerk om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Hiervoor kan voortdurend worden geschakeld in intensiteit, aansluitend op de ondersteuningsbehoefte van de ouder(s) en de wensen van de verwijzer.

Wat doen we?

Na de aanvraag voor BabythuisZorg brengen we de ondersteuningsbehoefte op verschillende leefgebieden in kaart. Vervolgens beoordelen we of de aanvraag past binnen BabythuisZorg en streven we ernaar de zorg op korte termijn te starten.

We bieden praktische hulp en zoeken naar mogelijkheden om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. We versterken de aanwezige competenties bij ouders en werken samen met de ouder(s) aan het versterken/verbeteren van de vaardigheden

Ons doel is om het gezin zo snel als kan zelfstandig te laten functioneren in de verzorging van de pasgeborene, het brengen van structuur en rust in het gezin, het bewaken van het psychisch welzijn van de ouder(s), het verstevigen van de hechting tussen ouder en kind enzovoort. Vaak is deze ondersteuning voldoende om hierna zelfstandig door te kunnen. Wanneer BabythuisZorg toch niet voldoende blijkt om aan de hulpvraag te voldoen, dan vindt overleg met hulpverleners binnen het sociaal domein plaats om samen te bekijken welke vervolgstappen nodig zijn. Ook hebben we een signalerende functie als het gaat om vroege signalen van verwaarlozing en/of huiselijk geweld.

BabythuisZorg wordt gegeven door kraamverzorgenden die zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en die een aanvullende scholing gevolgd hebben voor BabythuisZorg en daardoor gespecialiseerd zijn om deze zorg te bieden. We streven naar continuïteit van zorg door het aantal BabythuisZorg-medewerkers in een gezin te beperken. Dit draagt bij aan een betere vertrouwensband tussen het gezin en de BabythuisZorg-medewerkers en komt de hulpverlening ten goede.

Hoe vraag ik BabythuisZorg aan?

De verwijzer signaleert dat zijn/haar cliënt tijdelijk niet in staat is om zelfstandig voor haar kind (tot één jaar) te zorgen. Deze signalering kan al tijdens de zwangerschap plaatsvinden of na de geboorte van het kind. NB: om te komen tot een goed resultaat  dient de cliënt gemotiveerd te zijn en bereid te zijn om actief mee te werken om haar situatie te verbeteren.

De verwijzer meldt de cliënt aan bij het (sociale) wijkteam of gebiedsteam van de gemeente. Dit kan via een Wmo-, welzijns- of zorgloket. De verwijzer vraagt BabythuisZorg aan en vult hiervoor samen met de cliënt het aanvraagformulier in via www.babythuiszorg.nl. De aanvraag komt binnen bij de kraamzorgorganisatie die BabythuisZorg levert in het desbetreffende gebied.

De BabythuisZorg-coördinator beoordeelt de aanvraag en streeft ernaar om binnen drie werkdagen contact op te nemen met de aanvrager om de casus te bespreken. De BabythuisZorg-coördinator neemt contact op met het (sociale) wijkteam of gebiedsteam waar het gezin is aangemeld om de casus te bespreken en zij zorgen ervoor dat er een casemanager/contactpersoon aan de casus wordt gekoppeld. De BabythuisZorg-coördinator geeft advies over welke uren, dagen en weken passend zijn; de gemeente neemt een uiteindelijke beslissing hoeveel uren er geïndiceerd mogen worden. De gemeente bepaalt of de zorg onder de Wmo of Jeugdwet valt.

De gemeente tekent het akkoordformulier en maakt een maatwerkovereenkomst aan waarmee het toestemming geeft om BabythuisZorg in te zetten en waarin het aantal uren staat dat mag worden ingezet.

De BabythuisZorg-coördinator regelt dat de zorg kan starten en zorgt voor de evaluatie met de casemanager en andere ketenpartners.

Voorwaarde voor inzet

Financiering van BabythuisZorg vindt plaats vanuit de Jeugdwet en/of de Wmo. Dit betekent dat voorafgaand aan de inzet van BabythuisZorg een akkoord moet worden verkregen van de gemeente waar de cliënt woont. Na ontvangst van de aanvraag neemt BabythuisZorg hiervoor contact op met de gemeente.

BabythuisZorg is er voor gezinnen waar de duur en intensiteit van reguliere geboortezorg onvoldoende is. Op het moment dat er recht is op verlengde kraamzorg (gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet) geldt dit als voorliggende voorziening en wordt er geen BabythuisZorg ingezet.

Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein, die aanvullend werkt op kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Wij bieden laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Het doel hiervan is om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

BabythuisZorg aanvragen

Als verwijzer kunt u via dit formulier BabythuisZorg aanvragen.

Werkgebied

Vanaf april 2023 verlenen wij BabythuisZorg in:

  • Barneveld (inclusief Stroe, Voorthuizen, De Glind, Kootwijkerbroek, Garderen en Terschuur)
  • Ede (inclusief Lunteren, Ederveen, Bennekom, Otterlo, Harskamp, Wekerom en Deelen)
  • Nijkerk (inclusief Nijkerkerveen en Hoevelaken)

We hopen ons werkgebied in 2023/2024 verder uit te breiden naar:

  • Apeldoorn (inclusief Beekbergen, Loenen, Uddel, Beemte-Broekland, Klarenbeek, Lieren, Wenum-Wiesel, Hoog Soeren, Hoenderloo en Ugchelen)
  • Ermelo (inclusief Speuld, Staverden, Leuvenum, Houtdorp, De Beek, Horst)
  • Putten (inclusief de buurtschappen)

RST Zorgverleners is partner van BabythuisZorg.