Algemene informatie BabythuisZorg

De beste start voor moeder en kind

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een gezonde toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling op latere leeftijd. Ze vormen je tot wie je bent.

Groei en ontwikkeling gaan in deze periode heel snel. Voor ouders is het een periode vol veranderingen en nieuwe uitdagingen.

Extra ondersteuning

Voor de meeste ouders bieden kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen een stevig fundament onder het startende ouderschap. Soms is het aanbod onvoldoende en dit heeft vaak te maken met risicofactoren als gezondheidsproblemen van moeder of baby, een licht verstandelijke beperking, een eerder traumatische ervaring, een beperkt netwerk of jong ouderschap.

In deze  gevallen kan BabythuisZorg op een laagdrempelige manier extra ondersteuning bieden in het eerste levensjaar van het kind.

Versterken van de eigen kracht

Uitgangspunt is lichte ondersteuning geven waar het kan, intensieve waar dat nodig is. Vanaf de start wordt gewerkt aan het versterken van de eigen kracht van ouder(s) en inzet van het eigen netwerk, om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te laten worden.

Hiervoor kan voortdurend worden geschakeld in intensiteit, aansluitend op de ondersteuningsbehoefte van de ouder(s) en de wensen van de verwijzer.

BabythuisZorg wordt gegeven door KCKZ-geregistreerde kraamverzorgenden die een aanvullende scholing gevolgd hebben voor BabythuisZorg en daardoor gespecialiseerd zijn om deze zorg te bieden.

Informatie voor cliënten    Informatie voor verwijzers