BabythuisZorg

Gezinsondersteuning in het eerste levensjaar van een kind

Voor de meeste ouders bieden kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen een stevig fundament onder het startende ouderschap.

Soms is het aanbod onvoldoende. Dit heeft vaak te maken met risicofactoren als gezondheidsproblemen van moeder of baby, een licht verstandelijke beperking, een eerder traumatische ervaring, een beperkt netwerk of jong ouderschap.

In deze  gevallen kan BabythuisZorg op een laagdrempelige manier extra ondersteuning bieden in het eerste levensjaar van het kind.

Algemene informatie

Laagdrempelige manier van extra ondersteuning bieden in het eerste levensjaar van het kind door KCKZ geregistreerde kraamverzorgenden die een aanvullende scholing gevolgd hebben voor BabythuisZorg.

Informatie voor cliënten

Als het ouderschap loopt net even anders dan wat je van tevoren had verwacht kan je via de verloskundige, de huisarts of het sociaal team BabythuisZorg aanvragen. Alles over deze vorm van hulp.

Informatie voor verwijzers

BabythuisZorg is gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot ongeveer 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein.