Over RST Zorgverleners

Wie zijn we?

RST Zorgverleners (Reformatorische Stichting Thuiszorg) is een professionele reformatorische zorgorganisatie waar cliënten terecht kunnen met zorgvragen op het gebied van kraamzorg, verzorging en verpleging en huishoudelijke hulp.

Omdat wij een christelijke zorgorganisatie zijn, vormt de Bijbel ons fundament. Hierop baseren wij onze normen en waarden en onze manier van werken.

Omdat wij een christelijke zorgorganisatie zijn, vormt de Bijbel ons fundament

De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn respect voor het leven, vertrouwen, dienstbaarheid, eerlijkheid en liefde, aandacht, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Waar staan we voor?

RST staat voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. Dus kwalitatief hoogstaande zorg voor iedereen die ons nodig heeft. Een organisatie waar de cliënt centraal staat, passende zorg geleverd wordt, medewerkers met plezier hun werk kunnen doen en we een gezonde financiële bedrijfsvoering realiseren.

Als reformatorische zorgorganisatie vormt de Bijbel ons fundament. Hierop baseren wij onze normen en waarden en onze manier van werken. We zien mensen als unieke schepselen van God. De mens is in het Paradijs van God afgevallen en kan door het bloed van de Heere Jezus van zonde en ellende verlost worden. Dat bepaalt de waarde van het leven.

Onze cliënten herkennen zich ook in onze normen en waarden en onze leefwijze. Dit geeft een bijzondere vertrouwensband.

Welke beperkingen mensen ook hebben, ze zijn gelijkwaardig en verdienen de beste zorg. RST Zorgverleners ziet het als haar taak deze zorg te verlenen. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn respect, vertrouwen, eerlijkheid en liefde. Deze aspecten zult u in onze zorg ook altijd tegenkomen.

Onze cliënten herkennen zich ook in onze normen en waarden en onze leefwijze. Dit geeft een bijzondere vertrouwensband, in het bijzonder wanneer de cliënt zich kwetsbaar of eenzaam voelt.