Duurzaamheid - RST Zorgverleners

Duurzaamheid

Een van de kernwaarden van RST Zorgverleners is duurzaamheid. De aarde is door God aan ons gegeven, daarom streven wij ernaar om zuinig en zorgvuldig met de aarde om te gaan.

Die kernwaarde speelt binnen onze organisatie een belangrijke rol, onder andere op het gebied van huisvesting. Energiezuinigheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarnaast investeren we in een duurzame inzetbaarheid van onze zorgverleners, bijvoorbeeld met de introductie van het RST Leasefietsplan, in de zomer van dit jaar.