Financiering huishoudelijke ondersteuning

U kunt op verschillende manieren ondersteuning bij het huishouden krijgen: met een Wmo-indicatie, een Wlz-indicatie, of particulier. Wilt u weten welke manier voor u geldt, of wat de mogelijkheden in uw regio zijn? Neem dan contact met ons op.

Huishoudelijke ondersteuning via de Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor iedereen die tijdelijk of lange tijd niet helemaal voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap, chronische ziekte of psychosociale problemen.

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen

U kunt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals huishoudelijke ondersteuning, alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Veel gemeenten hebben hiervoor een (digitaal) loket. Het Wmo-loket geeft u informatie over de Wmo en helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. De opzet van het Wmo-loket kan per gemeente anders zijn. Ditzelfde geldt voor de naam van het loket. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld Zorgloket of Loket Wegwijs.

Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning

Wie betaalt, bepaalt. Dat principe geldt ook als u bij uw gemeente een aanvraag doet voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Omdat de gemeente de huishoudelijke ondersteuning betaalt, bepaalt een indicatieadviseur of Wmo-consulent van het gemeentelijke Wmo-loket of en hoeveel huishoudelijke ondersteuning er nodig is. Als de indicatie wordt toegekend, bepalen we samen met u de inhoud van de hulp.

Huishoudelijke ondersteuning via de Wlz

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wlz aanvragen

Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan is het mogelijk om ook huishoudelijke ondersteuning vanuit deze wet vergoed te krijgen. Vraag uw zorgaanbieder, waarvan u bijvoorbeeld verpleging en verzorging krijgt, om een deel toe te kennen aan RST Zorgverleners. De wijkverpleegkundige kan voor u berekenen hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning u kunt krijgen.

Huishoudelijke ondersteuning op particuliere basis

Bij RST Zorgverleners kunt u ook kiezen voor huishoudelijke ondersteuning op particuliere basis. Wij zorgen voor een schoon en leefbaar huis, ook als u geen Wmo-indicatie heeft. Zo wordt zelfstandig thuis wonen een stuk gemakkelijker voor u en uw naasten. U kunt de huishoudelijke ondersteuning bijvoorbeeld zelf financieren of inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wmo.

Arrangementen

Particuliere huishoudelijke ondersteuning van RST Zorgverleners is mogelijk in drie verschillende arrangementen.

 1. Volledige particuliere huishoudelijke ondersteuning
  • U heeft geen recht op een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) of u wil hier geen aanspraak op maken;
  • De huishoudelijke ondersteuning wordt particulier of vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) gefinancieerd;
  • Minimale afname: 1,5 uur per week.
 2. Aanvulling op de huishoudelijke ondersteuning via de Wmo
  • U heeft een Wmo-indicatie;
  • Bedoeld voor extra huishoudelijke werkzaamheden die niet onder de Wmo-voorziening vallen;
  • Minimaal een half uur per keer (aansluitend aan de uren huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo) en met een afgesproken frequentie.
 3. Incidenteel
  • Incidentele inzet;
  • Bedoeld voor extra huishoudelijke werkzaamheden naast uw Wmo-indicatie, maar ook mogelijk op volledige particuliere basis;
  • Minimale afname: 3 uur per keer;
  • We spreken meerdere ondersteuningsmomenten per halfjaar met u af.

Meer informatie

Op de website van het CAK vindt u meer informatie over hoe u ondersteuning bij het huishouden regelt en wat de kosten zijn.

Help mij met de aanvraag
Wilt u huishoudelijke ondersteuning van RST, maar weet u niet hoe u dit kunt regelen? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op.