Cliëntenraad

Als cliënt wil je niets liever dan goede, betrouwbare zorg ontvangen. Zorg die is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke wensen en behoeften.

De afgelopen jaren is uit verschillende tevredenheidsonderzoeken gebleken dat RST Zorgverleners uitmuntende zorg verleent. Iets waar we als cliëntenraad natuurlijk ontzettend blij mee zijn.

Om zoveel mogelijk aan de behoeften van de cliënt tegemoet te komen, heeft de Raad van Bestuur altijd een open oor en oog voor de belangen van de cliënten. De cliëntenraad fungeert daarbij als klankbord voor de Raad van Bestuur. Een belangrijke functie, omdat de cliëntenraad een afspiegeling vormt van het totaal van de cliënten van RST Zorgverleners.

Naast het feit dat wij het belangrijk vinden om een open oog en oor voor onze cliënten te hebben, is een cliëntenraad ook wettelijk verplicht. De overheid wil dat zorginstellingen bewust hun cliënten raadplegen en om advies vragen over een aantal onderwerpen. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad is geen klachtenbureau, maar wil op hoofdlijnen advies geven. Zo’n advies kan bijvoorbeeld voortkomen uit kwaliteitsrapportages en tevredenheidonderzoeken. De cliëntenraad kan ook eigen onderzoek doen of advies uitbrengen naar aanleiding van opmerkingen en vragen van cliënten. Voel u daarom nooit bezwaard om contact op te nemen met de cliëntenraad.

De cliëntenraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter
De heer G.J. Bouw

Secretaris
De heer E.D. van den Brink

Leden
De heer J. van den Berg