Cliëntenraad

RST Zorgverleners is er voor de cliënt. Daarom vinden wij het belangrijk om cliënten te betrekken bij de beleidsontwikkeling.

Om zoveel mogelijk aan de behoeften van de cliënten tegemoet te komen, heeft de raad van bestuur een open oor en oog voor de belangen van de cliënten. De cliëntenraad fungeert daarbij als klankbord voor de raad van bestuur. Een belangrijke functie, omdat de cliëntenraad een afspiegeling vormt van het totaal van de cliënten van RST Zorgverleners.

De cliëntenraad: polderen, maar ook kritische vragen stellen

Een cliëntenraad: elke zorgorganisatie heeft er een. Maar wie zitten er eigenlijk in de cliëntenraad en wat doet de cliëntenraad voor cliënten van RST? Voormalig voorzitter Jan Bouw en cliëntenraadslid Erik van den Brink vertellen.

Lees het interview dat in mei 2021 verscheen.

De overheid wil dat zorginstellingen bewust hun cliënten raadplegen en om advies vragen over een aantal onderwerpen. Een cliëntenraad is dan ook verplicht voor ons als thuiszorgorganisatie. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven aan de raad van bestuur.

De cliëntenraad is geen klachtenbureau, maar wil op hoofdlijnen advies geven. Zo’n advies kan bijvoorbeeld voortkomen uit kwaliteitsrapportages en tevredenheidonderzoeken. De cliëntenraad kan ook eigen onderzoek doen of advies uitbrengen naar aanleiding van opmerkingen en vragen van cliënten. Voelt u zich daarom nooit bezwaard om contact op te nemen met de cliëntenraad.

De cliëntenraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter
De heer A. Verweij

Secretaris
De heer E.D. van den Brink

Lid
De heer H. Top

De cliëntenraad wil graag alle cliënten van RST Zorgverleners vertegenwoordigen. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar clientenraad@rstzorg.nl of door te bellen naar Corwine Voordendag, ondersteuner van de cliëntenraad, op telefoonnummer 06 – 14 62 99 90.

Er is op dit moment een vacature in onze cliëntenraad. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leden. Bent u een cliënt, familielid of mantelzorger van een cliënt, of heeft u op een andere manier een cliëntrelatie met ons, en/of zet u zich graag in voor de belangen van onze cliënten? Klik dan hier voor meer informatie en solliciteer!

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag leest u meer over de activiteiten die de cliëntenraad in 2023 heeft ondernomen.