Algemene voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Particuliere Zorg en PGB.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Kraamzorg.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Verpleging & Verzorging en Huishoudelijke Hulp.