Financiering wijkverpleging

De zorg die wij u verlenen, wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voor informatie over de financiering van wijkverpleging, verwijzen wij u naar de website van Zorginstituut Nederland.