Meldingsformulier schade - RST Zorgverleners

Meldingsformulier schade

Onze medewerkers gaan zeer zorgvuldig om met uw roerende en onroerende goederen. Toch kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat. RST Zorgverleners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een medewerker aan bijvoorbeeld uw huis, huisraad of wasgoed, tenzij er sprake is van schade die opzettelijk of door ernstige nalatigheid van onze medewerker is veroorzaakt. In dit geval geldt er een eigen risico voor u van € 150,- per gebeurtenis.

Wij adviseren u de schade eerst bij uw eigen verzekeraar op te geven. Is de schade opzettelijk of door ernstige nalatigheid van onze medewerker veroorzaakt? Dan kunt u dit binnen twee weken na de gebeurtenis aan ons melden via onderstaand formulier.

Persoonsgegevens

Naam cliënt(Vereist)
Adres(Vereist)

Gegevens van de schade

DD slash MM slash JJJJ
Tijd(Vereist)
:

Gegevens voor akkoord

MM slash DD slash JJJJ