Financiering kraamzorg

Vergoeding basisverzekering

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Hier staat een vergoeding voor van minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Bij deze vergoeding moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling.

Voorwaarden

Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg.

De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt in 2024 een wettelijke eigen bijdrage van € 5,10 per uur. Krijg je kraamzorg in een zogenaamd kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie? Dan betaal je een eigen bijdrage van € 20,- per dag voor de moeder en € 20,- per dag voor het kind.

Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag in 2024 maximaal € 286,- per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Van dit bedrag is de helft (€ 143,-) voor de moeder en de helft voor het kind. Is tarief van de instelling hoger dan € 143,- per dag? Dan betaal je als verzekerde ook het bedrag boven die € 143,-. De verblijfskosten en eventuele kosten van bijvoorbeeld verbandmateriaal komen voor je eigen rekening.

Let op: eigen bijdrage en eigen risico zijn twee verschillende zaken.

Ziekenhuisbevalling (met medische noodzaak)

Als je in het ziekenhuis bevalt (met medische noodzaak) geldt er geen eigen bijdrage voor kraamzorg en worden de kosten in zijn geheel vergoed. Als je daarna naar huis mag geldt er wel weer een wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg, als je daar recht op hebt.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

Als je zonder medische indicatie in het ziekenhuis bevalt, betaal je tevens een wettelijke eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling vervalt als er sprake is van een medische indicatie. Je kunt overigens een aanvullende zorgverzekering afsluiten met een vergoeding voor deze eigen bijdrage ziekenhuisbevalling.

Vergoeding aanvullende verzekering

Het is mogelijk om je middels een aanvullende polis te verzekeren voor de wettelijke eigen bijdragen die gelden voor kraamzorg thuis of in het ziekenhuis (bij bevalling zonder medische noodzaak). Hieronder een overzicht van de beschikbare vergoedingen per zorgverzekeraar.

Vragen over de financiering en vergoedingen voor kraamzorg?
Neem contact op met ons kantoor. Wij kunnen veel vragen voor je beantwoorden.