Kwaliteit

Bij RST Zorgverleners hechten we veel waarde aan kwaliteit. Onze deskundige medewerkers verlenen kwalitatief hoogwaardige zorg aan cliënten die zorgvragen hebben op het gebied van kraamzorg, huishoudelijke ondersteuning en verpleging en verzorging.

ISO-certificaat

RST Zorgverleners is ISO 9001 (versie 2015) gecertificeerd. We werken volgens de normering van dit certificaat. Jaarlijks worden audits uitgevoerd en vinden er auditgesprekken plaats. Hiermee wordt de kwaliteit zichtbaar. In juli 2024 hebben we het nieuwe ISO-certificaat ontvangen. Het certificaat is drie jaar geldig.

Klik op onderstaande afbeelding om het certificaat te bekijken.

Cliënttevredenheid

Voor het meten van de cliënttevredenheid werken wij samen met een extern meetbureau. De uitkomsten van het ervaringsonderzoek gebruiken wij voor interne verbetering. Als u daar toestemming voor geeft, deelt het meetbureau de uitkomsten ook op ZorgkaartNederland.

Hieronder vindt u per zorgsoort een overzicht van de belangrijkste cliëntervaringen over 2022:

Continu verbeteren

Om inzichtelijk te krijgen waar verbetering mogelijk is en kansen liggen, doen we het volgende:

  • cliënt- en medewerkerstevredenheid meten;
  • documenten en registraties bekijken en bespreken;
  • interne audits uitvoeren op specifieke onderwerpen en diverse processen;
  • doelen stellen en acties ondernemen om deze doelen te bereiken;
  • samenwerken met onze stakeholders;
  • voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag over 2023 leest u meer over de wijze waarop wij onze kwaliteit waarborgen.