Kwaliteit

Voor RST Zorgverleners is kwaliteit een van de belangrijkste pijlers van de organisatie. Zo proberen we mee te bewegen met de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de geboortezorg. Innovatie is namelijk essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen voor nu en de toekomst.

Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en bieden daarmee opleidingsplaatsen aan voor zowel vol- als deeltijdsleerlingen van het Hoornbeeck-college, een wettelijk erkend opleidingsinstituut die voldoet aan de eindtermen van het beroepsonderwijs en voor de kraamzorg aansluit bij het door het KCKZ ontwikkelde beroepsprofiel en protocollen en richtlijnen.

Veilige en vertrouwde zorg in eigen omgeving

Wat betreft de wijkverpleging willen zijn we er vooral op gericht om veilige, vertrouwde en professionele zorg te brengen. de zorg is afgestemd op de persoonlijke gezondheidssituatie en behandeldoelen. Hierbij heeft de klant – en eventueel zijn of haar naaste – regie over het eigen zorgproces en vindt zorgverlening waar mogelijk in de vertrouwde omgeving van de klant plaats.

Acute hulpvraag en specialistische zorg

Ook zijn we in staat bij een acute hulpvraag van ouderen, de juiste zorg direct in te zetten. Daarnaast bieden we ook specialistische zorg aan. Denk hierbij aan thuishulp op het gebied van wondverzorging op decubitus, sondevoeding, infuusbehandeling, ademondersteuning, palliatieve zorg en dagbesteding.

Vroegsignalering en regisseursrol

Onze wijkverpleegkundigen zijn zich bewust van hun regisseursrol als het gaat om vroegsignalering en goede samenwerking en afstemming tussen de wijkverpleging en de cliënt, de huisarts, organisaties die (kortdurend) verblijf en revalidatie bieden, het sociale domein, netwerk van de klant en ziekenhuizen.

Rookbeleid

Klik hier voor het rookbeleid van RST Zorgverleners.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag van 2021 leest u meer over de wijze waarop wij onze kwaliteit waarborgen.