Vrienden van RST

RST Zorgverleners wil er alles aan doen om de kwaliteit van onze zorg richting cliënten zo hoog en compleet mogelijk te houden. Om dit te bereiken, hebben wij onder de naam Vrienden van de RST een aantal extra projecten opgezet, waarmee we de zorg nog meer kunnen complementeren.

Omdat deze projecten niet onder het budget van de zorg vallen, zijn wij voor de realisatie hiervan afhankelijk van donateurs. Meer informatie over onze projecten vindt u hier:

  1. Toerusting en training mantelzorgers
  2. Ruimte voor aandacht
  3. Integratie werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
  4. Pluim voor personeel
Help ons!
Wilt u ons helpen? Doneer dan voor "Vrienden van RST"