Vrienden van RST

RST Zorgverleners wil er alles aan doen om de kwaliteit van onze zorg richting cliënten zo hoog en compleet mogelijk te houden. Om dit te bereiken, hebben wij onder de naam Vrienden van RST een aantal extra projecten opgezet, waarmee we de zorg nog meer kunnen completeren.

Omdat deze projecten niet onder het budget van de zorg vallen, zijn wij voor de realisatie hiervan afhankelijk van donateurs. Meer informatie over onze projecten vindt u hier:

  1. Toerusting en training mantelzorgers
  2. Ruimte voor aandacht
  3. Integratie werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
  4. Pluim voor personeel
  5. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Donatie

U kunt gebruikmaken van onderstaand donatieformulier, of uw gift zelf overmaken. Dat kan op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL62 RABO 0346 1057 06 t.n.v. RST Zorgverleners

Onder vermelding van: ‘Donatie Vrienden van RST’

Help ons!
Wilt u ons helpen? Doneer dan voor "Vrienden van RST"