Integratie werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

Met het project integratie van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt willen we een aantal van onze arbeidsplekken toegankelijk maken voor studenten en werknemers met een beperking. Daarbij is het belangrijk dat we hen passend kunnen faciliteren en dat we hen de juiste steun en zorg kunnen bieden.

Met uw bijdrage kunnen wij diverse werkplekken realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en hen de steun geven die ze nodig hebben. Op die manier laten we zien dat we onze achterban ook op die manier willen ondersteunen en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons van harte welkom zijn.

Donatie

U kunt gebruikmaken van onderstaand donatieformulier, of uw gift zelf overmaken. Dat kan op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL62 RABO 0346 1057 06 t.n.v. RST Zorgverleners

Onder vermelding van: ‘Donatie Integratie werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt’

 

Help ons!
Wilt u ons helpen? Doneer dan voor "Vrienden van RST"