Toerusting en training mantelzorgers

De zorg voor een ziek familielid betekent kostbare tijd samen, maar kan tegelijkertijd zowel mentaal als fysiek enorm veel van de mantelzorger vergen. Het is daarom belangrijk dat de mantelzorger in staat is tijdig de grens te trekken tussen gezond verantwoordelijkheidsgevoel en verregaande toewijding. Omdat veel mantelzorgers in deze spagaat belanden is de behoefte aan voorlichting groot.

Tijdens de door RST Zorgverleners georganiseerde toerustingsavonden gaan professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek met mantelzorgers over een gezonde indeling van hun tijd, de balans tussen zorg voor de zieke en zorg voor jezelf en wordt men geïnformeerd over eventuele zorgmogelijkheden die RST kan bieden om de mantelzorger te ontlasten.

Ook kun je denken aan een telefoonnummer, speciaal bedoeld voor mantelzorgers voor een goed gesprek of meedenken bij een hulpvraag.

Donatie

U kunt gebruikmaken van onderstaand donatieformulier, of uw gift zelf overmaken. Dat kan op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL62 RABO 0346 1057 06 t.n.v. RST Zorgverleners

Onder vermelding van: ‘Toerusting en training mantelzorgers’

Help ons!
Wilt u ons helpen? Doneer dan voor "Vrienden van RST"