Persoonlijke beschermingsmiddelen - RST Zorgverleners

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor onze cliënten en medewerkers is het een spannende tijd. Er zijn zorgen over de mogelijke overdracht van het coronavirus tijdens zorgmomenten. Daarom rusten wij onze medewerkers uit met persoonlijke beschermingsmiddelen, ook in situaties waarin nog geen sprake is van een besmetting. Met de inzet van deze beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, willen wij de verdere verspreiding van het virus beperken. Het moet onze cliënten beschermen tegen besmetting door onze zorgverleners en andersom.

Het verkrijgen van voldoende beschermingsmiddelen voor de thuis- en kraamzorg is een hele opgave. De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van deze middelen. De prioriteit ligt op dit moment bij het bevoorraden van de ziekenhuizen, wat wij volledig begrijpen, waardoor er niet voldoende middelen beschikbaar zijn voor de thuis- en kraamzorg. Daarom hebben wij zelf actie ondernomen en onze eigen distributiekanalen aangeboord, onder andere via ondernemers uit onze achterban. Daardoor kunnen wij op dit moment aan voldoende beschermingsmiddelen komen. Wij zien echter dat de markt overspannen is en de prijzen hoog zijn.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (volledig) financieel gecompenseerd wordt door zorgverzekeraars of de overheid. Wel wordt in deze periode een extra beroep gedaan op onze medewerkers. Zij worden dagelijks geconfronteerd met ziekte, dragen en lijden mee, en geven de zorg die zeker nu zo hard nodig is. Met uw bijdrage kunnen we hen en onze cliënten zoveel mogelijk beschermen. Op die manier helpen we mee het coronavirus onder controle te krijgen.

Donatie

U kunt gebruikmaken van onderstaand donatieformulier, of uw gift zelf overmaken. Dat kan op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL62 RABO 0346 1057 06 t.n.v. RST Zorgverleners

Onder vermelding van: ‘Donatie PBM’

Help ons!
Wilt u ons helpen? Doneer dan voor "Vrienden van RST"