Wijkverpleging

"Dankzij de zorgverleners van RST kan ik langer thuis wonen."

Als u zorg nodig heeft, voelt u zich misschien kwetsbaar. Het is dan prettig als er iemand bij u komt die verstand van zaken heeft, u begrijpt, en u het gevoel geeft dat u hem of haar kunt vertrouwen.

Bij RST Zorgverleners verlenen we niet alleen professionele zorg in de thuissituatie, maar kijken we ook goed naar onze cliënt.

Welke zorg bieden wij?

Wat heeft onze cliënt nodig? Waarin kunnen we u het beste ondersteunen? En wat vindt u belangrijk als er zorg bij u nodig is? Samen met de cliënt, de partner en eventuele mantelzorgers brengen wij in kaart wat er nodig is om de cliënt de juiste zorg te geven. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging, zoals het wassen, eten, aankleden en wondverzorging tot intensieve thuisverpleging.

Al deze zaken zetten we samen met u op een rij in een goed plan. Zo kunnen wij onze zorg zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op wat u nodig heeft, en weet u precies waar u aan toe bent.

Wijkverpleging aanvragen

Over wijkverpleging

U wilt nog thuis blijven wonen, maar hebt wel verzorging of verpleging nodig. De verzorgenden en verpleegkundigen van RST Zorgverleners maken dat mogelijk. Zij bezoeken u geregeld en bieden u de zorg die u nodig hebt.

Dagbesteding

U woont nog zelfstandig en dat wilt u graag zo lang mogelijk blijven doen. Maar de dagen worden langer, en u vindt het steeds lastiger deze dagen op een gestructureerde en nuttige manier in te vullen.

Individuele begeleiding

Misschien bent u niet ziek, maar kunt u wel wat extra ondersteuning gebruiken. Denk aan hulp bij het bij het aanbrengen van structuur in het (gezins)leven, ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of het regelen van uw financiën.

Cliëntondersteuning

Als u door de bomen het bos niet meer ziet

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen van een indicatie en de uitvoering van langdurige zorg.

Over cliëntondersteuning
Wondzorg

Een wond hebben kan erg vervelend zijn en veel invloed hebben op uw leven. De wondzorgverpleegkundigen gaan samen met u op zoek naar de meest passende thuisbehandeling, die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften.

Dementiezorg

Mensen met dementie, en in het bijzonder met Alzheimer, hebben veel structuur, toezicht en ondersteuning nodig in de dagelijkse activiteiten. In het begin van de ziekte komen gaat het voornamelijk om geheugenstoornissen.

Palliatieve zorg

Het begeleiden van cliënten in de laatste fase van het leven is ontroerend, soms confronterend, maar ook prachtig. In deze fase van kwetsbare zorg wil RST zorgverleners naast de cliënt staan, en hem of haar met de beste professionele zorg omringen.

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger krijgt u veel op uw bordje. U draait uw eigen gezin, werkt misschien buiten de deur, en draagt de zorg voor een ziek familielid. Al deze dingen bij elkaar kunnen soms onevenredig zwaar worden.
Ja, ik wil wijkverpleging aanvragen bij RST Zorgverleners
Woont u (nog) thuis, maar hebt u extra zorg of begeleiding nodig? RST Zorgverleners biedt u deze zorg. Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.