Wijkverpleging

"Dankzij de zorgverleners van RST kan ik langer thuis wonen."

Als u zorg nodig hebt, voelt u zich misschien kwetsbaar. Het is dan prettig als er iemand bij u komt die verstand van zaken heeft, u begrijpt, en u het gevoel geeft dat u hem of haar kunt vertrouwen.

Bij RST Zorgverleners kunt u terecht voor professionele zorg in de thuissituatie.

Welke zorg bieden wij?

Waarin kunnen we u het beste ondersteunen? En wat vindt u belangrijk als u zorg nodig hebt? Samen met u, uw partner en/of mantelzorger(s) brengen we in kaart wat er nodig is om u de juiste zorg te geven. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging (zoals hulp bij het wassen, aankleden, eten en wondverzorging) tot intensieve thuisverpleging.

Al deze zaken zetten we samen met u op een rij in een zorgplan. Zo kunnen wij onze zorg zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op wat u nodig heeft, en weet u precies waar u aan toe bent.

Ondersteuning bij hulpmiddelen

Soms komt het voor dat uw situatie door een ongeluk of ziekte drastisch veranderd is. U moet misschien gebruik (leren) maken van hulpmiddelen, na een ziekenhuisopname rekening houden met beperkingen, of hebt u te maken met een acute of chronische ziekte óf een handicap. In dat geval staat RST naast u.

We geven u deskundige en praktische adviezen voor het dagelijks leven in de thuissituatie en helpen u in deze nieuwe situatie om te gaan met hulpmiddelen.

Specialistische zorg

Bij RST bieden we niet alleen wijkverpleging, maar ook specialistische zorg. We zijn gespecialiseerd in wondzorg, dementiezorg, oncologische zorg en palliatieve zorg.

Indicatie

Om gebruik te maken van onze verpleging en verzorging, hebt u een indicatie nodig. Meer informatie over de aanvraag van een indicatie voor verpleging of verzorging vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Wijkverpleging aanvragen

Wondzorg

Een wond hebben kan erg vervelend zijn en veel invloed hebben op uw leven. De wondzorgverpleegkundigen gaan samen met u op zoek naar de meest passende thuisbehandeling, die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften.

Dementiezorg

Het is belangrijk dat mensen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Iemand die langdurig beschikbaar is en verdiepte kennis heeft van dementie en de mogelijkheden voor behandeling, zorg en begeleiding.

Palliatieve zorg

Als er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is, maakt dat vaak diepe indruk. Het kan ook veel vragen oproepen. Juist in die laatste levensfase kan RST veel voor u betekenen. Onze zorgverleners begrijpen uw achtergrond en steunen u in de keuzes die u maakt.

Dagbesteding

Het is voor iedereen belangrijk om een goede en passende invulling van de dag te hebben.

Hebt u behoefte aan meer afwisseling overdag, een zinvolle daginvulling en contact met anderen? Speciaal voor ouderen zoals u biedt RST Zorgverleners dagbesteding aan.

Over dagbesteding

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger krijgt u veel op uw bordje. U draait uw eigen gezin, werkt misschien buiten de deur, en draagt de zorg voor een ziek familielid. Al deze dingen bij elkaar kunnen soms onevenredig zwaar worden.
Ja, ik wil wijkverpleging van RST Zorgverleners aanvragen.
Klik op de button hieronder om naar het aanvraagformulier te gaan.