"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Reglementen RST Zorgverleners

In het kader van de transparantie, geeft RST Zorgverleners op deze plaats haar reglementen ter inzage. Voortvloeiend uit de reglementen is in overleg met de Raad van Toezicht een beleid Dialoog met belanghebbenden opgesteld. Dit beleid is ook ter inzage op de website gepubliceerd.

Dialoog met belanghebbenden
RST Zorgverleners heeft een groot aantal belanghebbenden en is zich als maatschappelijke onderneming bewust van de dialoog met de samenwerkingsverbanden en organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doeleinden van de zorgorganisatie zijn betrokken. Voor meer informatie over onze belanghebbenden, zie:  2015 Dialoog met belanghebbenden.pdf