"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

De indicatie die u nodig hebt

Wie betaalt, bepaalt. Die eenvoudige regel geldt ook in de thuiszorg. Dat heeft afzonderlijke consequenties voor de twee thuiszorgdiensten die wij leveren.

Huishoudelijke hulp


Omdat de gemeente de huishoudelijke hulp betaalt, bepaalt een indicatieadviseur van het gemeentelijke WMO-loket op welke uren huishoudelijke hulp u recht hebt. Alleen de uren huishoudelijke hulp waarvoor u een indicatie krijgt, worden vergoed. Aan de hand van deze indicatie bepalen we samen met u de inhoud van de hulp.

Verpleging &Verzorging

Verpleging en verzorging thuis wordt vanaf 1 januari 2015 geleverd door zorgverzekeraars uit de Zorgverzekeringswet. Geldt dit voor u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Samen met een wijkverpleegkundige bekijkt u welke zorg passend is, zodat u verpleging en verzorging thuis ontvangt.

 

Herindicatie


Verandert uw behoefte of loopt de geldigheidstermijn van uw indicatie af, dan is het tijd voor een herindicatie. Het aanvragen van de (her)indicatie kunt u natuurlijk zelf doen. Onze wijkverpleegkundige doet het ook graag voor u. Neem contact op met ons als u meer wilt weten over het aanvragen van een indicatie.

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl