"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

De cliëntenraad van RST Zorgverleners

De cliëntenraad van RST Zorgverleners is blij dat bij herhaling uit tevredenheidonderzoeken blijkt dat RST Zorgverleners goede zorg verleent. Zorg waarop de cliënt rekenen mag. De Raad van Bestuur heeft steeds een open oor en oog voor de belangen van de cliënten. Daarom is de cliëntenraad als klankbord voor de Raad van Bestuur belangrijk. De cliëntenraad wil door haar samenstelling een goede afspiegeling vormen van het totaal van de cliënten van RST Zorgverleners.

Een cliëntenraad is ook wettelijk verplicht. De overheid wil dat zorginstellingen bewust hun cliënten raadplegen en om advies vragen over een aantal onderwerpen. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur.

 

 

De cliëntenraad is geen klachtenbureau, maar wil op hoofdlijnen advies geven. Zo'n advies kan voortkomen uit kwaliteitsrapportages en tevredenheidonderzoeken. De cliëntenraad kan ook eigen onderzoek doen of advies uitbrengen naar aanleiding van opmerkingen en vragen van cliënten. Schroomt u daarom niet om met de cliëntenraad contact op te nemen.

De cliëntenraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter
De heer G.J. Bouw
 
Secretaris

 
Leden
De heer J. van den Berg

De heer E.D. van den Brink

De heer G. van Veen

Belangrijke contactinformatie

 Bevallingslijn:
 0342 405 454
 

 Centraal 
 telefoonnummer:

 0342 422 324
 
 E-mailadres:
 info@rstzorg.nl