"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Missie en visie

Missie
RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte thuis- en kraamzorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Medewerkers met een reformatorische achtergrond leveren vanuit een professionele deskundigheid zorg aan cliënten uit de reformatorische gezindte.

Visie
RST Zorgverleners heeft een Bijbelse visie op de mens. We zien mensen als unieke schepselen van God. De mens is in het Paradijs van God afgevallen en kan door het bloed van de Heere Jezus van zonde en ellende verlost worden. Dat bepaalt de waarde van het leven. Welke beperkingen mensen ook hebben, ze zijn gelijkwaardig en verdienen de beste zorg. RST Zorgverleners ziet het als haar taak deze zorg te verlenen.

 

 

 • Door middel van het verlenen van Kraamzorg dragen we zorg voor een goede start van het pasgeboren kind, een voorspoedig herstel van de moeder en de integratie in het gezin. We conformeren ons aan het landelijk indicatieprotocol kraamzorg, maar bieden mogelijkheden voor extra zorg als de cliënt daarom vraagt.
 • Door middel van het verlenen van Thuiszorg ondersteunen we cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Het leven blijft altijd beschermwaardig. Daarom werken we niet mee aan levensbeëindigend handelen en hulp bij zelfdoding.

We zijn er primair voor cliënten die bewust kiezen voor een zorgverlener met een reformatorische identiteit. Onze medewerkers komen als gast bij de cliënt. Ze bieden cliëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

   

  Belangrijke contactinformatie

   Bevallingslijn:
   0342 405 454
   

   Centraal 
   telefoonnummer:

   0342 422 324
   
   E-mailadres:
   info@rstzorg.nl