Indicatiestelling dagbesteding

Voor uw deelname aan dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de gemeente. Zij kijken gelijk of u ook vervoer nodig heeft van en naar onze locatie. Het kan ook zijn dat u een indicatie krijgt vanuit uw Zorgzwaartepakket, waarbij de dagbesteding als een overbruggingsperiode geldt, om nog langer thuis te kunnen blijven wonen. Bij overbruggingszorg is er sprake van een zogenaamd overbruggings-mpt (Modulair pakket thuis). Bij het MPT kiest u zelf voor de zorg die u wilt ontvangen in natura en/of vanuit uw PGB. Hier zijn overigens wel strikte voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het zorgloket in de gemeente waar u woont.