21 december 2022 - rstzorg

RST Zorgverleners wordt partner BabythuisZorg

Geplaatst in:

Op 30 november 2022 hebben BabythuisZorg Nederland en RST Zorgverleners een franchiseovereenkomst getekend. Dit betekent dat RST Zorgverleners binnenkort BabythuisZorg gaat aanbieden in de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Putten. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt een volgende stap gezet naar een landelijke uitrol van BabythuisZorg.

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste levensjaar van een kind. De eerste 1000 dagen van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling. In deze periode is het extra van belang dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Soms spelen er zaken in een gezin, waardoor dit tijdelijk niet vanzelfsprekend is. Dan kunnen medewerkers van BabythuisZorg worden ingezet. Deze medewerkers zijn alle gediplomeerd kraamverzorgende en hebben aanvullende scholing gehad om hun rol bij BabythuisZorg goed te kunnen vervullen.

Vanaf nu aangeboden door RST Zorgverleners

De komende periode gaat RST Zorgverleners aan de slag met implementatie binnen de organisatie. Bestuurder Peter Boudewijn: “BabythuisZorg is een waardevolle aanvulling voor gezinnen die wat extra ondersteuning nodig hebben in de periode na de kraamtijd. Het is een extra steuntje in de rug door middel van laagdrempelige en integrale ondersteuning in het gezin. We zien deze nieuwe vorm van zorg als een mooie toevoeging op de verschillende vormen van zorg die RST reeds biedt.”

Meer over BabythuisZorg

BabythuisZorg is snel inzetbaar en indien nodig zelfs 24 uur per dag/zeven dagen per week. Het is een tijdelijke vorm van ondersteuning en erop gericht om een gezin zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Financiering van BabythuisZorg loopt via gemeenten. Het is dus afhankelijk van de gemeente of een indicatie voor zorg afgegeven kan worden. Het product BabythuisZorg gaat uit van vier pijlers:

  1. Aanvulling: als ouders het tijdelijk even niet zelf kunnen.
  2. Ondersteuning: om de eigen kracht van ouders te helpen ontwikkelen.
  3. Overbrugging: als de benodigde zorg nog niet beschikbaar is.
  4. Verbinding: tussen het medisch en sociaal domein om te komen tot één gezin, één plan.