Modulair Pakket Thuis (MPT)

Wat houdt Modulair Pakket Thuis in?

Heeft u intensieve verzorging nodig, maar wilt u toch thuis blijven wonen? Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is dan een mogelijkheid voor u. U ontvangt dan de zorg die u ook op een verzorgingslocatie kunt krijgen, maar u kunt in overleg met de wijkverpleegkundige bepalen welke onderdelen u wel en niet wenst.

Bij een MPT kunt u zorg krijgen van diverse aanbieders. Het verschil tussen VPT en MPT is dat bij een MPT de zorgaanbieder niet voor uw maaltijden en huishoudelijke verzorging zorgt. Onder het Modulair Pakket Thuis vallen onder andere:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Wlz-behandeling
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers

Eigen bijdrage VPT en MPT

Voor het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. De eigen bijdrage verschilt bij een MPT ten opzichte van een VPT. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u een proefberekening maken via www.cak.nl. De zorg wordt bekostigd via de Wet langdurige zorg (Wlz).