Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (PGB). Als u voor een PGB kiest, koopt u zelf uw zorg in. U ontvangt de zorgvergoeding en besteedt dit onder bepaalde voorwaarden aan uw thuiszorgorganisatie. U hebt zelf de regie, maar daar staat tegenover dat u ook meer moet regelen.

Bij het pgb-Wlz ontvangt u een budget waarmee u zelf zorg kan inkopen. Dat budget wordt niet overgemaakt naar de eigen bankrekening van de verzekerde maar wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. U kunt dan vanuit dit budget betalingen laten doen aan zorgverleners, maar moet hierover wel verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.Wij raden u daarom aan eerst contact op te nemen met de gemeente, uw zorgverzekeraar of zorgkantoor.

PGB-Budgethouders kunnen hun budget besteden aan de volgende zorgvormen:

  • verpleging
  • verzorging
  • begeleiding
  • vervoer
  • Schoonhouden van woonruimte/huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang

Voor informatie over vergoedingen voor onze zorg kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundigen, uw zorgverzekeraar of bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).