6 augustus 2019 - Geen Auteur

Hoe stimuleer je een veilige hechting?

Geplaatst in:

Door RST-kraamverzorgende Wilmine de Boer

In mijn vorige blog lees je dat de band met je kindje al tijdens de zwangerschap ontstaat. Tegelijkertijd begint dan ook de hechting. Dit heeft namelijk alles met elkaar te maken.

Allereerst ben je letterlijk door de navelstreng aan elkaar verbonden. Dat is een natuurlijk gegeven. Maar hechting betekent meer. Hechting betekent de onzichtbare verbinding, die groeit door het contact met je kindje. De vertrouwensband die je opbouwt na de geboorte en die altijd aanwezig zal zijn. Er wordt wel eens gesproken van de onzichtbare navelstreng tussen ouders en kind.

Definitie hechting

De betekenis van hechting wordt als volgt omschreven: Het is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie. Het eerste jaar is hierin cruciaal en van levensbelang. 

Na de geboorte

Na de geboorte van je kindje is het van groot belang om deze bijzondere hechting tussen jou en je kindje zoveel mogelijk te bevorderen. Een baby neemt waar door zien, ruiken, horen en voelen. Dat betekent dat de hechting dus ook op die manier plaats vindt.

Huid-op-huidcontact

Een van de mooiste manieren om hechting te bevorderen is huid-op-huidcontact. Direct na de geboorte zal je kindje op je buik worden gelegd. Dit is de eerste fysieke hechting met je kindje.

Knuffelen, praten tegen je kindje, je kindje dicht tegen je aanhouden, zodat ze je geur zullen ruiken; het zijn allemaal dingen waardoor de hechting op gang komt. Je kindje zal al deze dingen herkennen en hierop reageren door bijvoorbeeld heerlijk in slaap te vallen tegen je borst.

Gezichtsherkenning

Vanaf een week na de geboorte kan je kindje ook licht en donker onderscheiden, en tot 20 centimeter scherp zien. Dit is de afstand tot het gezicht terwijl je je kindje vasthoudt. Langzaamaan zal dan gezichtsherkenning van de ouders ontstaan.

Natuurlijk hechtingsgedrag baby

Een baby vertoont van nature zelf hechtingsgedrag door te zuigen, lachen, brabbelen, huilen en grijpen. Als ouders zul je hierop reageren en dit versterkt de hechting tussen je kindje en jou. Hechting is dus een prachtig proces dat vanaf beide kanten plaatsvindt.

Veilige hechting

Hechting komt elke dag terug. Door zelf te investeren in een goede hechting vanaf zwangerschap en geboorte is de kans groter op een natuurlijke hechting met je kindje. Neem de tijd en de rust voor je kindje meerdere momenten per dag. Je kunt tijdens de voedingen en verzorgingsmomenten contact maken en meerdere zintuigen van je kindje stimuleren. Het is vooral het emotionele en sociale stukje wat waarde heeft voor een baby. Hierdoor gaat een baby zich hechten.

Door zelf te investeren in een goede hechting vanaf zwangerschap en geboorte is de kans groter op een natuurlijke hechting met je kindje.

Zelfstandigheid

Door een goede hechting en een veilige plek bij moeder, is je kindje later ook goed in staat zelfstandig te zijn. Dit omdat hij/zij weet waar de veilige basis is en dat hij deze waar nodig weer op kan zoeken. Ook is je kindje later in staat om zelf vriendschappen of intieme relaties aan te gaan. Bij onveilige hechting stuit dit vaker op problemen.

Onveilige hechting

Wanneer er vanuit de moeder of baby bepaalde factoren zijn die de hechting benadelen, kan er sprake zijn van onveilige hechting. Factoren vanuit de moeder zijn onder andere : Veel stress door problemen, psychische problematiek, zelf onveilig gehecht of geen direct contact na de geboorte van haar kind.
Factoren vanuit de baby kunnen zijn: Een beperking, waardoor de baby zelf geen hechtingsgedrag kan vertonen, of veel ziekenhuisopnames waardoor er geen veilige basis is. Professionele hulp bij onveilige hechting is van groot belang.