11 mei 2023 - Mark van Gameren

Reformatorische zorgorganisaties starten gezamenlijke bewustwordingscampagne

Geplaatst in:

De zorg gaat de komende jaren flink veranderen. Dat stellen zes zorgorganisaties uit de reformatorische achterban in een bericht naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Volgens woordvoerder Peter Boudewijn, bestuurder van RST Zorgverleners, ontstaat er door vergrijzing een toenemende druk op de zorg, terwijl het aantal zorgmedewerkers niet voldoende meegroeit. “Dat beweegt ons om een gezamenlijke bewustwordingscampagne te voeren.”

Van vrijdag 12 mei (Dag van de Zorg) tot en met vrijdag 10 november (Dag van de Mantelzorg) voeren de organisaties Adullam, Cedrah, De Schutse, RST Zorgverleners, Salem en Sirjon campagne onder het motto ‘hoe dragen we samen bij aan het behoud van onze reformatorische zorg?’

Boudewijn: “Tijdens deze campagne willen we de urgentie van het beschikbaar houden van onze identiteitsgebonden zorg onder de aandacht brengen. Mensen onderschatten steeds vaker de meerwaarde ervan. Hoe vanzelfsprekend is het nog dat mensen uit onze achterban gebruikmaken van deze zorg? Voor mensen in een kwetsbare situatie is het uitermate belangrijk dat ze zich thuis voelen, omdat de identiteit aansluit bij wat ze gewend waren. Dat geldt voor mensen in een zorginstelling, maar ook voor de thuissituatie. De identiteit bepaalt voor een groot deel het welbevinden van de zorgvrager. ”

De initiatiefnemers hopen dat de campagne meer mensen doet kiezen voor een baan in de reformatorische zorg. En ook dat meer mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger in zullen zetten voor die zorg. “Daar is steeds meer behoefte aan. Als een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid.”

Steun het initiatief op www.vooronzezorg.nl en lees de verhalen.