28 april 2021 - Geen Auteur

“Ik voel dat ik er niet alleen voor sta”

“De laatste tijd voel ik dat het niet helemaal gaat zoals voorheen. Maar wat het precies is … ? Ik merk soms dat ik geen grip heb op de situatie. En ook dat anderen, hoe goed bedoeld ook, dingen voor me gaan beslissen. Maar dat wil ik helemaal niet!”

Het is zomaar een ervaring die een mevrouw met beginnende dementie met mij deelt. Als casemanager dementie probeer ik naast haar en haar kinderen te staan, met als doel dat zij zo lang mogelijk veilig thuis kan wonen. Mevrouw geeft aan dat zij dat als prettig ervaart. “Het geeft me een stukje steun en vertrouwen. Ik voel dat ik er niet alleen voor sta.”

Gesprekken met mensen met beginnende dementie zijn heel waardevol. Juist dan is het zo belangrijk om als casemanager samen met deze personen en hun netwerk vooruit te kijken naar de onbekende toekomst. In dat stadium kunnen mensen nog goed aangeven wat ze wel of niet willen. Bijvoorbeeld in welk verpleeghuis ze willen wonen, als het thuis echt niet meer gaat. Of door wie zij hun financiën of uitvaart willen laten regelen. We noemen dat advance care planning.

Voor sommige cliënten is het heel lastig om het gesprek aan te gaan over deze onderwerpen. Ze willen er niet over nadenken. Ik vind het dan belangrijk om eerst vertrouwen op te bouwen, zodat er ruimte ontstaat om deze dingen op een later tijdstip toch bespreekbaar te maken. Voor de naasten van iemand met dementie is het namelijk heel waardevol om te weten hoe ze moeten handelen als iemand dat zelf niet meer aan kan geven. Dat geeft rust.

Betty van Eck-Kok
Casemanager dementie bij RST Zorgverleners
BIG-nummer: 59003973530

Deze blog is onderdeel van de blogserie ‘Specialistische zorg’, die beurtelings wordt verzorgd door onze wondverpleegkundigen, casemanagers dementie, oncologieverpleegkundige en palliatief verpleegkundigen.