14 maart 2020 - rstzorg

Nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus

Geplaatst in: ,

Sinds 12 maart 2020 gelden in Nederland nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze maatregelen zijn door de Rijksoverheid genomen na advies van het RIVM. Het calamiteitenteam van RST Zorgverleners, dat de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten houdt, volgt deze richtlijnen en heeft ze waar nodig aangescherpt.

Medewerkers

Onze medewerkers worden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland via diverse kanalen op de hoogte gehouden over de nieuwste ontwikkelingen en wijzigingen in de aanpak. Voor vragen kunnen zij terecht bij hun leidinggevende of bij onze preventiemedewerker of kwaliteitscoördinator.

Als zorgverleners hebben we te maken met oudere en kwetsbare personen. We vragen daarom iedereen extra voorzichtig te zijn met het bezoeken van deze mensen. Daarnaast hebben we de Bijbelse opdracht om te zorgen voor onze naasten. Daarom roepen wij ons zorgpersoneel op om:

 • pas thuis te blijven als ze last hebben van klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn) én koorts;
 • bij bovenstaande klachten direct melding te maken bij hun leidinggevende;
 • niet naar het buitenland te reizen.

Cliënten

Onze zorgverleners geven uitleg en advies over preventiemaatregelen. Daarnaast zijn zij alert op (mogelijke) besmettingen. Wanneer hiervan verdenking bestaat, melden zij dit bij hun leidinggevende. Onze verpleegkundigen en kraamverzorgenden nemen daarnaast contact op met de huisarts en/of verloskundige van de cliënt.

Voorafgaand aan het intakegesprek en bij de inzet van zorg van onze zorgverleners, stellen wij u een aantal vragen over het coronavirus en eventuele besmetting daarvan. Wanneer u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts (meer dan 38 graden), vragen we u om dit ook te melden. We doen dit ter bescherming van onze cliënten en medewerkers.

Naast de standaard hygiënemaatregelen, roept de overheid op om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Wij hanteren dat:

 • onze cliënten maximaal één bezoeker per dag mogen ontvangen;
 • onze cliënten het openbaar vervoer mijden.

Dagbesteding

RST Zorgverleners biedt op verschillende locaties dagbesteding aan. Voor een aantal locaties hebben we extra maatregelen genomen. Deze vindt u hieronder:

 • De dagbesteding op onze locaties in Staphorst en aan de Koterweg (Barneveld) stopt tot nader order;
 • De dagbesteding op locatie De Mauritshof (Dordrecht) gaat vooralsnog door. De situatie wordt daar dagelijks gemonitord. Cliënten die klachten hebben adviseren we dringend om thuis te blijven;
 • Ook cliënten die elders (buiten RST) naar de dagbesteding gaan, adviseren we om thuis te blijven;
 • Bezoek in de huiskamers is niet toegestaan;
 • Bezoek wordt beperkt tot maximaal één persoon per dag op de kamers van de cliënt;
 • Cliënten met klachten mogen niet in de huiskamers komen.

Calamiteitenteam

Binnen RST is een team van medewerkers gevormd, die vanuit verschillende expertise de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt. Bij nieuwe ontwikkelingen of een wijziging in de aanpak, communiceren we dit via onze website en andere kanalen.

Meer informatie?

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid en van het RIVM. Ook kunt u voor vragen contact opnemen via telefoonnummer 0800-1351.

Lees ook

RST Zorgverleners is voorbereid op het coronavirus